2012 sukutapaaminen

Sukuseuran tapaaminen pidettiin Yli-Iissä lauantaina elokuun 4. päivä..
Aluksi kokoonnuimme sankarihaudoille, jossa laskettiin ruusut sukumme kaatuneiden haudoille. Sen jälkeen sankarihaudalle laskettiin seppele ja muistopuheen sankarivainajille piti Yli-Iin kappalainen Pertti Lahtinen. Tämän jälkeen kävimme viemässä kukkalaitteen sukumme tutkijan, sukuseuran perustajan Lauri Ylisiuruan haudalle.  
   
Yli-Iin seurakuntatalolla syötiin herkullinen lounas, jonka Airi Tuutijärvi oli jälleen valmistanut. Ruokailun jälkeen pidettiin sääntömääräinen sukukokous. Kokouksen pöytäkirja on alinna.

Kokouksen jälkeisenä teemana  oli "Sukuhaarat tutuksi". Aiheeseen päädyittiin edellisen tapaamisen (2010) jälkeen osallistujilta saaman palautteen perusteella.
Marja-Leena Nousiainen ja Päivi Hökkä vetivät ryhmätöitä: pienryhmissä (5-6- henk.) tutustuttiin eri sukuhaarojen ihmisiin mm. käymällä vilkasta keskustelua. Lopuksi Marja-Leena ja Päivi vetivät yhteiskeskutelun kaikkien mukana olijoiden kanssa.


  Pöytäkirja
  Sukukokous 2012
   
Aika: Lauantai 4.8.2012 klo 12.30 - 13.51
Paikka: Yli-Iin seurakuntatalo
   
1. § Kokouksen avaus
Sukuneuvoston esimies Matti Ylisiurua avasi kokouksen.

2. § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaisesti.
Läsnä oli ... sukuseuralaista.

3. § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
Sukukokouksen puhe enjohtajasi valittiin Matti Ylisiurua.

4. § Valitaan kokoukselle sihteeri
Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Merja Niemen.

5. § Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Urpo Haapaniemi ja Ulla Sarkkinen.

6. § Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
Sovittiin puheenjohtajan esityksestä, että pöytäkirjan tarkastajat voivat toimia tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

7. § Hyväksytään kokouksen esityslista
Puheenjohtaja esitti, että esityslistan asia 12 käsitellään vasta asian 15 jälkeen.
Tehty esitys hyväksyttiin.

8. § Käsitellään ja vahvistetaan sukuneuvoston laatima toimintakertomus sekä tilin­tarkastajien antaman lausunnon perusteella tilinpäätös kahdelta edelliseltä tilikaudelta
Luettiin sukuneuvoston laatima toimintakertomus. Samoin luettiin tilintarkastajien laatima lausunto.
Molemmat hyväksyttiin.

9.  §
Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä sukuneuvostolle ja muille vastuuvelvollisille
Sukukokous myönsi tili- ja vastuuvapauden sukuneuvostolle.

10.  §
Valitaan sukuneuvoston esimies ja varaesimies, joiden toimiaika alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta ja kestää kaksi vuotta
Sukuneuvoston esimieheksi valittiin Matti Ylisiurua ja varaesimieheksi Kerttu Kaitera.

11.  § Valitaan sukuneuvostoon kolme (3) varsinaista jäsentä erovuoroisten tilalle ja kolme (3) varajäsentä
Varsinaisiksi jäseniksi neljäksi vuodeksi valittiin jatkamaan Kalervo Määttä ja Kyösti Hökkä sekä uudeksi jäseneksi Timo Sarkkinen.
Varajäseniksi kahdeksi vuodeksi valittiin Pekka Karjalainen, Soili Tiiro ja Pirjo Paaso.

12.  §
Valitaan kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varatilintarkastajaa, joiden toimikausi on kaksi vuotta
Katso § 15, varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Veikko Määttä, varalle Merja Niemi.

13.  §
Käsitellään ja hyväksytään toiminta- ja talousarviosuunnitelma seuraavalle kaksivuotiskaudelle
Luettiin sukuneuvoston laatima toiminta- ja talousarviosuunnitelma vuosiksi 2013-2014. 
Suunnitelma hyväksyttiin.

14.  §
Päätetään vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta
Sukuneuvosto esittää, että jäsenmaksu on jatkossakin kahdeksan (8) euroa vuodessa.
Suku
kukokous hyväksyi sukuneuvoston esityksen.

15.  § Käsitellään sukuneuvoston sukuseuralle esittämät asiat ja sukuseuran jäsenten määräaikana ilmoittamat asiat.
Sukuneuvosto esittää sukukokoukselle seuraavat sääntömuutosasiat:

Ainaisjäsenyys:
Jatkossa ainaisjäsenyyden voi maksaa/lunastaa sinä vuonna, kun henkilö täyttää 60 vuotta.
Maksu on kym
menen vuoden jäsenmaksu kerralla.

Kutsu sukukokoukseen:
Jatkossa kokouskutsu lähetetään sähköpostilla kaikille jäsenille, joiden sähköposti on tiedossa, viimeistään kaksi kuukautta ennen sukukokousta. Kokouskutsu tulee laittaa myös sukuseuran kotisivuille viimeistään kaksi kuukautta ennen sukukokousta. Kutsu laitetaan myös Kalevaan, mikäli lehti ottaa ilmoituksen maksutta.


Tilintarkastaja/toiminnantarkastaja:
Jatkossa valitaan yksi toiminnantarkastaja, jolle valitaan yksi varatoiminnantarkastaja.

Sukukokous hyväksyi tehdyt sääntömuutokset. 
Sukuneuvosto lähettää tehdyt sääntömutokset Patentti- ja rekisterihallitukseen kirjattavaksi muutosten lainvoimaan saattamiseksi.

16.  §
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.51
   
   
  Matti Ylisiurua                                  Merja Niemi
puheenjohtaja                                  sihteeri
   
   
   
  Olemme tarkastaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.
   
   

Ulla Sarkkinen                                  Urpo Haapaniemi