2014 sukutapaaminen

Sukutapaaminen pidettiin elokuun 2. päivänä perinteisesti Yli-Iissä. 
Aluksi kokoonnuimme sankarihaudoille, jossa ensiksi laskettiin ruusut sukumme kaatuneiden haudoille. Sankarihaudalle lasketun seppeleen jälkeen muistopuheen sankarivainajille piti Yli-Iin kappalainen Pertti Lahtinen. Sen jälkeen kävimme viemässä kukkalaitteen sukumme tutkijan, sukuseuran perustajan Lauri Ylisiuruan haudalle. Kerttu Kaitera piti puheen haudalla.
   
Yli-Iin seurakuntatalolla syötiin maittava lounas, jonka Airi Tuutijärvi oli jälleen valmistanut. Ruokailun jälkeen pidettiin sääntömääräinen sukukokous. Sukukokouksen pöytäkirja on alinna.

Sukukokouksen jälkeen jatkettiin teemalla "Suku tutuksi", mikä oli jälleen suvun jäsenten toive sukuneuvoston saamasta palautteesta edelliseltä tapaamiselta.
Teemassa perehdyttiin sukupuuhun, esitettiin sukuhaaroja, vanhoja suvun valokuvia ja käytiin vapaata keskustelua.


  Pöytäkirja 
  Sukukokous 2014
   
Aika: Lauantai 2.8.2014, klo 13.00 - 13.30
Paikka: Seurakuntatalo, Yli-Ii
Läsnä: Erillisen listaan mukaan
   
1.  § Kokouksen avaus
Sukuseuran esimies Matti Ylisiurua avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi. 

2.  § Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.  §  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Ylisiurua.

4.  § Valitaan kokoukselle sihteeri
Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Merja Niemi.

5.  §       Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ulla Sarkkinen ja Eija Paaso.

6.  § Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

7.  §   Hyväksytään kokouksen esityslista
Hyväksyttiin kokouksen esityslista. 

8.  § Käsitellään ja vahvistetaan sukuneuvoston laatima toimintakertomus sekä tilin­tarkastajien antaman lausunnon perusteella tilinpäätös kahdelta edelliseltä tilikaudelta
Hyväksyttiin sukuneuvoston laatima toimintakertomus vuosilta 2012 - 2013.
Hyväksyttiin tilinpäätös vuosilta 2012 ja 2013.
Hyväksyttiin toiminnantarkastajan laatima tarkastuskertomus vuosilta 2012 ja 2013.

9.  §  Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä sukuneuvostolle ja muille vastuuvelvollisille
Myönnettiin sukuneuvostolle ja taloudenhoitajalle tili- ja vastuuvapaus vuosilta 2012 ja 2013. 

10.  § Valitaan sukuneuvoston esimies ja varaesimies, joiden toimiaika alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta ja kestää kaksi vuotta
Sukuneuvoston esimieheksi valittiin jatkamaan Matti Ylisiurua.
Valittu esimies ilmoitti, että alkava 2-vuotiskausi on hänen viimeinen.
Sukuneuvoston varaesimieheksi valittiin Pirjo Paaso.

11.  §  Valitaan sukuneuvostoon kolme varsinaista jäsentä erovuoroisten tilalle ja kolme varajäsentä
Varsinaisiksi jäseniksi (2015-2017) valittiin Henrik Ylisiurua, Marja-Leena Nousiainen ja Päivi Hökkä.
Varajäseniksi (2015-2016) valittiin Kerttu Kaitera, Soili Tiiro ja Pekka Karjalainen.

12.  §  Valitaan yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö, joiden toimintakausi on kaksi vuotta
Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Merja Niemi ja varahenkilöksi Päivi Kynkäänniemi.

13.  § Käsitellään ja hyväksytään toiminta- ja talousarviosuunnitelma seuraavalle kaksivuotiskaudelle
Hyväksyttiin sukuneuvoston laatima toiminta- ja talousarviosuunnitelma 2015 - 2016.

14.  § Päätetään vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta
Päätettiin, että jäsenmaksu on 8 €/henkilö/vuosi.
Todettiin, että ainaisjäsenmaksun (10 vuoden maksut) voi maksaa jäsenen täytettyä 60 v.

15.  § Käsitellään sukuneuvoston sukuseuralle esittämät asiat ja sukuseuran jäsenten määräaikana ilmoittamat asiat
Muita asioita ei ole esitetty käsiteltäväksi.

16.  § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:30 ja totesi kokouksen sujuneen sutjakkaasti.
Puheenjohtaja kiitti lopuksi kokousväkeä osallistumisesta.

   
   
  Matti Ylisiurua                                                        Merja Niemi
puheenjohtaja                                                        sihteeri
   
   
  Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi
   
   
  Ulla Sarkkinen                                                        Eija Paaso