2016 sukutapaaminen

Sukutapaaminen pidettiin elokuun 6. päivänä perinteisesti Yli-Iissä.
Aluksi kokoonnuimme sankarihaudoille, jossa laskettiin ruusut sukumme kaatuneiden haudoille ja muistopuheen sankarivainajille piti kunnallisneuvos Matti Kakko.
Sen jälkeen kävimme viemässä kukkalaitteen sukumme tutkijan ja sukuseuramme perustajan Lauri Ylisiuruan haudalle, jossa puheen piti Kalervo Määttä.
   
Yli-Iin seurakuntatalolla syötiin, perinteiseen tapaan, Airi Tuutijärven valmistama maittava lounas.
Eero Annanpalo kertoi ...


Alla 2016 sukukokouksen pöytäkirja.


 Pöytäkirja 
 Sukukokous 2016
  
Aika:Lauantai 6.8.2016, klo 14.00 - 14.30
Paikka:Seurakuntatalo, Yli-Ii
Läsnä:Erillisen listaan mukaan
  
1.  §Kokouksen avaus
Sukuseuran esimies Matti Ylisiurua avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleeksi. 

2.  §Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.  § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Ylisiurua.

4.  §Valitaan kokoukselle sihteeri
Kokouksen sihteeriksi kutsuttiin Merja Niemi.

5.  §      Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ulla Sarkkinen ja Eija Paaso.

6.  §Valitaan kaksi ääntenlaskijaa
Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

7.  §  Hyväksytään kokouksen esityslista
Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 

8.  §Käsitellään ja vahvistetaan sukuneuvoston laatima toimintakertomus sekä tilin­tarkastajien antaman lausunnon perusteella tilinpäätös kahdelta edelliseltä tilikaudelta
Hyväksyttiin sukuneuvoston laatima toimintakertomus vuosilta 2014 - 2015.
Hyväksyttiin tilinpäätös vuosilta 2014 ja 2015.
Hyväksyttiin toiminnantarkastajan laatima tarkastuskertomus vuosilta 2014 ja 2015.

9.  § Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä sukuneuvostolle ja muille vastuuvelvollisille
Myönnettiin sukuneuvostolle ja taloudenhoitajalle tili- ja vastuuvapaus vuosilta 2014 ja 2015.
10.  §Valitaan sukuneuvoston esimies ja varaesimies, joiden toimiaika alkaa valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta ja kestää kaksi vuotta
Sukuneuvoston esimieheksi valittiin Maria Siurua.
Sukuneuvoston varaesimieheksi valittiin Pirjo Paaso.

11.  § Valitaan sukuneuvostoon kolme varsinaista jäsentä erovuoroisten tilalle ja kolme varajäsentä
Varsinaisiksi jäseniksi (2017-2020) valittiin Kyösti Hökkä, Kalervo Määttä ja Paavo Siurua.
Varajäseniksi (2017-2018) valittiin Kerttu Kaitera, Pekka Karjalainen ja Timo Sarkkinen.

12.  § Valitaan yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö, joiden toimintakausi on kaksi vuotta
Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Merja Niemi ja varahenkilöksi Päivi Kynkäänniemi.

13.  §Käsitellään ja hyväksytään toiminta- ja talousarviosuunnitelma seuraavalle kaksivuotiskaudelle
Hyväksyttiin sukuneuvoston laatima toiminta- ja talousarviosuunnitelma 2017 - 2018.

14.  §Päätetään vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta
Päätettiin, että jäsenmaksu on 8 €/henkilö/vuosi.
Todettiin, että ainaisjäsenmaksun (10 vuoden maksut) voi maksaa jäsenen täytettyä 60 v.

15.  §Käsitellään sukuneuvoston sukuseuralle esittämät asiat ja sukuseuran jäsenten määräaikana ilmoittamat asiat
Muita asioita ei ole esitetty käsiteltäväksi.

16.  §Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:30.
  
  
 Matti Ylisiurua                                                        Merja Niemi
puheenjohtaja                                                        sihteeri
  
  
 Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi
  
  
 Ulla Sarkkinen                                                        Eija Paaso