Sukutapaaminen 2004

2004 sukutapaaminen

Sukutapaaminen pidettiin 7.8.2004. Aluksi kokoonnuttiin Yli-Iin sankarihaudoilla, jossa laskettiin kukat suvun sankarivainajien haudoille ja seppele Yli-Iin sankarihaudalle. Muistopuheen piti Niilo Yli-Siurua.

Sen jälkeen tilaisuutta jatkettiin helteisessä säässä Luontokotalassa. Sukuseuran ensimmäinen puheenjohtaja Lauri Ylisiurua luopui tässä tilaisuudessa puheenjohtajuudesta. Hänet valittiin sukuseuran kunniapuheenjohtajaksi.

Sukukokoukseen osallistui 67 suvun jäsentä.

Kokouksen puheenjohtajana toimi suvun esimies Lauri Ylisiurua, sihteerinä Maria Siurua ja pöytäkirjantarkastajina/ääntenlaskijoina Aili Heikkinen ja Kalervo Määttä

Sukuneuvoston esimieheksi valitiin Matti Ylisiurua ja varaesimieheksi Paavo Siurua.

Kerttu Kaitera, Kyösti Hökkä ja Hemmi Ylisiurua eivät olleet erovuorossa, vaan jatkoivat toisen kaksivuotiskautensa.

Erovuoroisista jäsenistä valittiin jatkamaan Niilo Yli-Siurua ja uudeksi jäseneksi valittiin Kalervo Määttä.

Varajäseniksi valittiin jatkamaan Soili Tiiro, Heikki Ylisiurua ja Pirjo Isoniemi.

Tilintarkastajiksi valittiin Terho Ylisiurua ja Niilo Siurua sekä varalle Kaisu Ylisiurua ja Leena Kyllönen.

Jäsenmaksuksi päätettiin 8 €/henkilö/vuosi

Sukukokous antoi sukuneuvostolle valtuudet jatkaa viiriasian suunnittelua sekä tehdä kaikki tarvittavat toimenpiteet viirien tilaamiseksi sukuseuran jäsenille tilausten mukaisesti. Sukuseuran viirille päätettiin hankkia Heraldisen seuran hyväksyntä.

Markku Ylisiurua valittiin sukuseuran www-sivujen ylläpitäjäksi.

Kotisivu päätettiin liittää sukuseurojen kotisivujen luetteloon.

Lauri Ylisiurua valittiin yksimielisesti sukuseuran ensimmäiseksi kunniajäseneksi.


Kuvia tapaamisesta (2004)