Sukutapaaminen 2006

2006 sukutapaaminen

Aluksi tutustuttiin Yli-Iin kirkkoon ja uusiin kirkkotekstiileihin Toivo Hyyryläisen ja Asta Siuruan johdolla.

Sen jälkeen Yli-Iin sahkarihaudoilla laskettiin kukat suvun kaatuneiden haudoille ja seppele sankarivainajien muistomerkille.

Juhlapuheen piti kunnallisneuvos Niilo Yli-Siurua.

Sankarihaudoilta siirryttiin Kierikkikeskukseen, jossa ...

- pidettiin hiljainen hetki suvun poisnukkuneille

- historioitsija Markus H. Korhosen jutusteli persoonalliseen tapaansa Iijokiseudun ja Pohjanmaan asuttamiseen liittyvästä historiasta

- tutustuttiin Kierikkikeskukseen

Pidettiin sukukokous, jossa esimieheksi valittiin jatkamaan Matti Ylisiurua, varaesimieheksi valittiin Kerttu Ylisiurua.

Erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin Henrik Ylisiurua ja Irja Ylisiurua sekä entisenä jatkamaan Aili Heikkinen, em. toimikausi v. 2010 loppuun.

Niilo Yli-Siuruan, Kyösti Hökän ja Kalervo Määtän toimikausi jatkuu v. 2008 loppuun.

Varajäseniksi valittiin Soili Tiiro, Pirjo Isoniemi ja Heikki Ylisiurua v. 2008 loppuun.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Niilo Siurua ja Terho Ylisiurua ja varatilintarkastajiksi Kaisu Ylisiurua ja Leena Kyllönen v. 2008 loppuun.

Kiitokset kaikille mukana olleille mukavasta, lämminhenkisestä sukutapaamisesta.